فن 12 ولت 9 سانتی متر بوشی

( FA-1202 )

 Cooling fan 12VDC 

فن 12 ولت 9 سانتی متر

سایز: 9*9 با ضخامت 2.5 سانتی متر

بوشی

7,000 تومان بدون مالیات.

12 ولت
0.19